Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

Informasjon og veiledning
Ønsker du informasjon om våre produkter Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 40 00 38 38.
Nyhetsbrev
Meld deg på
Gratis prøveabonnement
Få en måneds
Mobiltilpasning - Web-App
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm tilpasset
Informasjonskapsler
Vi informerer om
Siste Oppdateringer
Byggforskserien
Nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien november 2016
Byggebransjens våtromsnorm
Nye og oppdaterte blader i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) 2016
Aktuelt

Få klarhet i byggereglene
Det er lett å trå feil i reglene om søknad og ansvar for byggetiltak. Unngå forsinkelser og få en ryddig prosess ved å være forberedt på hva som trengs i byggesaken.
Hvordan bygge sikre rekkverk etter TEK10
Anvisningen om rekkverk er oppdatert, med blant annet en presisering av krav til åpninger i øvre del av rekkverket.
Unngå feil ved ombygging av kjeller til boligrom
Kjellerrom kan bli kjærkomment ekstra areal i boligen. Men ikke alle kjellere kan brukes. Undersøk om kjelleren egner seg, velg anbefalt løsning og gjør jobben riktig.
Lær om byggematerialene i gamle hus
Få kunnskap og bli inspirert ved valg om å bevare, restaurere eller skifte ut gamle byggevareprodukter i en bygning.
Finn tilstrekkelig kapasitet på forankring i murverk
Ved innfesting av innredning og bygningsdeler i tegl- og lettklinkervegger, må man være sikker på at forankringen har tilstrekkelig kapasitet.
Spar tid på å lete etter kravene i TEK10 om universell utforming
Hva innebærer kravene til universelt utformede bygninger i praksis for den som skal planlegge slike bygninger og utearealer? En ny anvisning i Byggforskserien gir oversikt og kan brukes direkte i planleggingen.
Hvordan utforme asylmottak med bokvalitet
Bokvaliteten i asylmottak har betydning for asylsøkernes livskvalitet, helse og integrering. Hva er de viktigste hensynene å ta ved planlegging av bygninger og uteområder for asylsøkere?
Bygg etasjeskiller som isolerer mot lyd fra naboen over
God lydisolering mot etasjen over i boligbygninger med trebjelkelag krever skreddersydde løsninger. Velg oppbygning av etasjeskilleren ut fra to reviderte anvisninger i Byggforskserien.
Byggebransjens våtromsnorm (BVN) publiseres nå to ganger i året
Som følge av at Byggebransjens våtromsnorm (BVN) publiseres to ganger i året i stedet for en, oppdateres to av bladene.
Oppdatert om ventilasjon av våtrom i boliger
Ventilasjon av våtrom skal sikre tilfredsstillende luftkvalitet og begrense luftfuktigheten innendørs.
SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Bestill Byggforskserien
For kursdeltakere på våtromskurs
Er du kursdeltaker på våtromskurs hos en av kursarrangørene til Fagrådet for våtrom kan du IKKE kjøpe abonnement her og betale med kort. For å få introduksjonsrabatten må du sende bestillingsskjema på epost.
Se opptaket fra gratis fagtreff om boligkvalitet
Gikk du glipp av fagtreffet?
Kurs hos SINTEF Byggforsk
her finner du
Passivhus
Anvisninger og verktøy for
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.