Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

Informasjon og veiledning
Ønsker du informasjon om våre produkter Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 40 00 38 38.
Nyhetsbrev
Meld deg på
Gratis prøveabonnement
Få en måneds
Mobiltilpasning - Web-App
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm tilpasset
Informasjonskapsler
Vi informerer om
Siste Oppdateringer
Byggforskserien
Nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien januar 2017
Byggebransjens våtromsnorm
Nye og oppdaterte blader i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) 2016
Aktuelt

Ta grep som gir attraktive småhusområder før det er for sent
Myke kvaliteter i boligområder – som usjenert privat uteplass, tilgang til grøntområder og trygge veier – må sikres tidlig i planleggingsprosessen hvis de skal bli ivaretatt.
Eksisterende bad trenger også god ventilasjon
Også gamle baderom trenger god ventilasjon. Som regel er bruken og fuktbelastningen større i dag enn da baderommene ble bygd, og ventilasjonsløsningene må tilpasses deretter.
Dører og vinduer i våtrom må fuktsikres
I våtrom er dører og vinduer utsatt for fukt. Et revidert blad viser hvordan fuktsikkerheten kan ivaretas.
Våtromsgulv på tunge etasjeskillere og gulv på grunnen
To reviderte blader viser riktig oppbygging av våtromsgulv.
En oppdatering i BVN 12.100 og BVN 20.050
Begge bladene har fått en oppdatering på grunn av endrede krav.
Få klarhet i byggereglene
Det er lett å trå feil i reglene om søknad og ansvar for byggetiltak. Unngå forsinkelser og få en ryddig prosess ved å være forberedt på hva som trengs i byggesaken.
Hvordan bygge sikre rekkverk etter TEK10
Anvisningen om rekkverk er oppdatert, med blant annet en presisering av krav til åpninger i øvre del av rekkverket.
Unngå feil ved ombygging av kjeller til boligrom
Kjellerrom kan bli kjærkomment ekstra areal i boligen. Men ikke alle kjellere kan brukes. Undersøk om kjelleren egner seg, velg anbefalt løsning og gjør jobben riktig.
Lær om byggematerialene i gamle hus
Få kunnskap og bli inspirert ved valg om å bevare, restaurere eller skifte ut gamle byggevareprodukter i en bygning.
Finn tilstrekkelig kapasitet på forankring i murverk
Ved innfesting av innredning og bygningsdeler i tegl- og lettklinkervegger, må man være sikker på at forankringen har tilstrekkelig kapasitet.
SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Bestill Byggforskserien
For kursdeltakere på våtromskurs
Er du kursdeltaker på våtromskurs hos en av kursarrangørene til Fagrådet for våtrom kan du IKKE kjøpe abonnement her og betale med kort. For å få introduksjonsrabatten må du sende bestillingsskjema på epost.
Se opptaket fra gratis fagtreff om boligkvalitet
Gikk du glipp av fagtreffet?
Kurs hos SINTEF Byggforsk
her finner du
Passivhus
Anvisninger og verktøy for
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.