Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

Informasjon og veiledning
Ønsker du informasjon om våre produkter Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 40 00 38 38.
Gratis prøveabonnement
Få en måneds
Mobiltilpasning - Web-App
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm tilpasset
Informasjonskapsler
Vi informerer om
Siste Oppdateringer
Byggforskserien
Nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien april 2016
Byggebransjens våtromsnorm
Nye og oppdaterte blader i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) desember 2015
Aktuelt

Dører og vinduer: Dette du må du vite når du skal velge
Anvisningene om dører og vinduer i Byggforskserien har fått et løft. I alt seksten anvisninger er oppdatert etter gjeldende forskrifter og nyere forskning, deriblant om klimahensyn.
Velg sikkerhetsruter som er skreddersydd for formålet
Hvilke sikkerhetsruter som passer til de ulike bruksområdene finnes det en grei måte å få overblikk over.
Kan du nok om produktdokumentasjon og CE-merking?
Etterspør dokumentasjon på hvilke egenskaper byggevarene har før du velger dem. Merke- og godkjenningsordningene for byggevarer behøver ikke være så vanskelige å få oversikt over som mange tror.
Lær om skjøting og sammenføyning i gamle trehus
En ny anvisning om treforbindelser er i virkeligheten en liten, illustrert tømrerhistorie - til nytte ved restaurering av trehus - og til glede for de som liker håndverkstradisjoner.
SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Bestill Byggforskserien
Fagtreff om miljødokumentasjon av byggevarer
14. april kl 15-17
Passivhus
Anvisninger og verktøy for
Kurs hos SINTEF Byggforsk
her finner du
Nyhetsbrev
Meld deg på
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.