Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

Gratis prøveabonnement
Få en måneds
Mobiltilpasning - Web-App
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm tilpasset
Informasjonskapsler
Vi informerer om
Siste Oppdateringer
Byggforskserien
Nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien mars 2016
Byggebransjens våtromsnorm
Nye og oppdaterte blader i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) desember 2015
Aktuelt

Sement og betong – få oversikten
To anvisninger viser egenskaper og bruksområder for forskjellige typer sement og betong.
Presiseringer av reglene for skilter og reklame
Anvisningen om utforming og plassering av skilter og reklame i bygningsmiljø er ajourført med justeringer om skiltstørrelse og søknadsplikt.
Kunnskap om gamle tak
Alle som arbeider med bevaring og utbedring av tak på gamle bygninger, får nå en ryddig oversikt over eldre takkonstruksjoner og taktekninger i hver sin anvisning.
Oppdaterte anvisninger om bygningsplater
Fem anvisninger om bygningsplater er revidert.
Hvordan dimensjonere og plassere mekanisk innfesting av takbelegg
Rådene om valg, dimensjonering og plassering av mekanisk innfestingssystem for asfalttakbelegg og takfolie er oppgradert.
«TEK-sjekk Energi» oppdatert etter de nye energikravene
Beregningsprogrammet «TEK-sjekk Energi» med bruksanvisning er oppdatert i henhold til nye energikrav som trådte i kraft 1. januar 2016, med en overgangsperiode på ett år.
SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Bestill Byggforskserien
Fagtreff om miljødokumentasjon av byggevarer
14. april kl 15-17
Passivhus
Anvisninger og verktøy for
Kurs hos SINTEF Byggforsk
her finner du
Nyhetsbrev
Meld deg på
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.