Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

Informasjon og veiledning
Ønsker du informasjon om våre produkter Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 40 00 38 38.
Nyhetsbrev
Meld deg på
Gratis prøveabonnement
Få en måneds
Mobiltilpasning - Web-App
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm tilpasset
Informasjonskapsler
Vi informerer om
Siste Oppdateringer
Byggforskserien
Nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien september 2016
Byggebransjens våtromsnorm
Nye og oppdaterte blader i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) 2016
Aktuelt

Spar tid på å lete etter kravene i TEK10 om universell utforming
Hva innebærer kravene til universelt utformede bygninger i praksis for den som skal planlegge slike bygninger og utearealer? En ny anvisning i Byggforskserien gir oversikt og kan brukes direkte i planleggingen.
Hvordan utforme asylmottak med bokvalitet
Bokvaliteten i asylmottak har betydning for asylsøkernes livskvalitet, helse og integrering. Hva er de viktigste hensynene å ta ved planlegging av bygninger og uteområder for asylsøkere?
Bygg etasjeskiller som isolerer mot lyd fra naboen over
God lydisolering mot etasjen over i boligbygninger med trebjelkelag krever skreddersydde løsninger. Velg oppbygning av etasjeskilleren ut fra to reviderte anvisninger i Byggforskserien.
Gamle trekledninger og lister er kulturhistorie
Et autentisk stiluttrykk gir gamle hus ekstra verdi. Eldre trekledninger og lister forteller mye om hvilken byggemåte, stil og smak som rådet da huset ble bygd.
Byggebransjens våtromsnorm (BVN) publiseres nå to ganger i året
Som følge av at Byggebransjens våtromsnorm (BVN) publiseres to ganger i året i stedet for en, oppdateres to av bladene.
Oppdatert om ventilasjon av våtrom i boliger
Ventilasjon av våtrom skal sikre tilfredsstillende luftkvalitet og begrense luftfuktigheten innendørs.
Finn ut mer om de nye energireglene
Hvordan skal man beregne og dokumentere energibehov og energieffektivitet etter de nye energireglene?
Hvordan redusere energibruk og få godt inneklima med behovsstyrt ventilasjon?
Med behovsstyrt ventilasjon som regulerer luftmengden etter målt behov i rommet, kan energibruken reduseres uten at det går på bekostning av inneklimaet.
SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Bestill Byggforskserien
For kursdeltakere på våtromskurs
Er du kursdeltaker på våtromskurs hos en av kursarrangørene til Fagrådet for våtrom kan du IKKE kjøpe abonnement her og betale med kort. For å få introduksjonsrabatten må du sende bestillingsskjema på epost.
Se opptaket fra gratis fagtreff om boligkvalitet
Gikk du glipp av fagtreffet?
Kurs hos SINTEF Byggforsk
her finner du
Passivhus
Anvisninger og verktøy for
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.