Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

Kursoversikt

Nedenfor finner du en oversikt over kurs ved SINTEF Byggforsk. Møt våre medarbeidere til faglig påfyll og diskusjon på arrangementene nedenfor!

Kursdokumentasjon er som regel anvisninger i Byggforskserien, andre relevante publikasjoner eller kopi av foredrag.

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne.

Epost: kurs@byggforsk.no

Telefon:
Praktiske opplysninger: Sølvi Delbekk     930 06 140            
Faglig ansvarlig:            Anders Kirkhus  977 15 003

Kursdato Kurs  
25.01.2017 Klimagassutslipp fra byggematerialer - Oslo Informasjon
21.03.2017 Innregulering grunnkurs Informasjon
23.03.2017 Innregulering av behovsstyrte ventilasjonsanlegg Informasjon
23.03.2017 Nasjonalt fuktseminar 2017 Informasjon
30.03.2017 Bestillerkompetanse for behovsstyrte anlegg Informasjon

Generelle kurs

Kurs  
Kurs i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Informasjon
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.