Klikk på bildet og finn fram i Byggforskserien.
Mobil eller nettbrett på byggeplassen?
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm til mobil og nettbrett.
Siste Oppdateringer
Byggforskserien
Nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien september 2016
Aktuelt

Spar tid på å lete etter kravene i TEK10 om universell utforming
Hva innebærer kravene til universelt utformede bygninger i praksis for den som skal planlegge slike bygninger og utearealer? En ny anvisning i Byggforskserien gir oversikt og kan brukes direkte i planleggingen.
Hvordan utforme asylmottak med bokvalitet
Bokvaliteten i asylmottak har betydning for asylsøkernes livskvalitet, helse og integrering. Hva er de viktigste hensynene å ta ved planlegging av bygninger og uteområder for asylsøkere?
Bygg etasjeskiller som isolerer mot lyd fra naboen over
God lydisolering mot etasjen over i boligbygninger med trebjelkelag krever skreddersydde løsninger. Velg oppbygning av etasjeskilleren ut fra to reviderte anvisninger i Byggforskserien.
Gamle trekledninger og lister er kulturhistorie
Et autentisk stiluttrykk gir gamle hus ekstra verdi. Eldre trekledninger og lister forteller mye om hvilken byggemåte, stil og smak som rådet da huset ble bygd.
Finn ut mer om de nye energireglene
Hvordan skal man beregne og dokumentere energibehov og energieffektivitet etter de nye energireglene?
Hvordan redusere energibruk og få godt inneklima med behovsstyrt ventilasjon?
Med behovsstyrt ventilasjon som regulerer luftmengden etter målt behov i rommet, kan energibruken reduseres uten at det går på bekostning av inneklimaet.
Byggforskserien Kunnskapsverktøy for byggenæringen
Se opptak fra fagtreff om bokvalitet
Fra 5. oktober, 11.00 – 13.00
Passivhus
anvisninger og verktøy for
TEK-sjekk energi
beregner energibehov og inneklima
Delserie Utførelse
Her finner du anvisningene i
Kurs hos SINTEF Byggforsk
Her finner du
Nyhetsbrev
Meld deg på
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.