Klikk på bildet og finn fram i Byggforskserien.
Mobil eller nettbrett på byggeplassen?
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm til mobil og nettbrett.
Siste Oppdateringer
Byggforskserien
Nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien mai 2016
Aktuelt

Noen yttervegger må ha ekstra lydisolering
Kravene i lov og forskrift til akseptabelt lydnivå innendørs gjelder også der det er mye støy fra flytrafikk, veier og industri. Ekstra lydisolering av ytterveggene er da ofte nødvendig.
Sikker rømning ved brann kan redde liv
Hvordan må bygningen være utformet for at folk kan komme raskt og trygt i sikkerhet ved brann? Hva er anbefalt framgangsmåte ved beregning av tiden som trengs til rømning?
Dører og vinduer: Dette du må du vite når du skal velge
Anvisningene om dører og vinduer i Byggforskserien har fått et løft. I alt seksten anvisninger er oppdatert etter gjeldende forskrifter og nyere forskning, deriblant om klimahensyn.
Velg sikkerhetsruter som er skreddersydd for formålet
Hvilke sikkerhetsruter som passer til de ulike bruksområdene finnes det en grei måte å få overblikk over.
Kan du nok om produktdokumentasjon og CE-merking?
Etterspør dokumentasjon på hvilke egenskaper byggevarene har før du velger dem. Merke- og godkjenningsordningene for byggevarer behøver ikke være så vanskelige å få oversikt over som mange tror.
Lær om skjøting og sammenføyning i gamle trehus
En ny anvisning om treforbindelser er i virkeligheten en liten, illustrert tømrerhistorie - til nytte ved restaurering av trehus - og til glede for de som liker håndverkstradisjoner.
Byggforskserien Kunnskapsverktøy for byggenæringen
Fagtreff om miljødokumentasjon av byggevarer
14. april kl 15-17
Passivhus
anvisninger og verktøy for
Delserie Utførelse
Her finner du anvisningene i
TEK-sjekk energi
beregner energibehov og inneklima
Kurs hos SINTEF Byggforsk
Her finner du
Nyhetsbrev
Meld deg på
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.