Klikk på bildet og finn fram i Byggforskserien.
Mobil eller nettbrett på byggeplassen?
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm til mobil og nettbrett.
Pepperkakehus
Byggskader skyldes dårlig prosjektering
Siste Oppdateringer
Byggforskserien
Nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien januar 2017
Aktuelt

Ta grep som gir attraktive småhusområder før det er for sent
Myke kvaliteter i boligområder – som usjenert privat uteplass, tilgang til grøntområder og trygge veier – må sikres tidlig i planleggingsprosessen hvis de skal bli ivaretatt.
Få klarhet i byggereglene
Det er lett å trå feil i reglene om søknad og ansvar for byggetiltak. Unngå forsinkelser og få en ryddig prosess ved å være forberedt på hva som trengs i byggesaken.
Hvordan bygge sikre rekkverk etter TEK10
Anvisningen om rekkverk er oppdatert, med blant annet en presisering av krav til åpninger i øvre del av rekkverket.
Unngå feil ved ombygging av kjeller til boligrom
Kjellerrom kan bli kjærkomment ekstra areal i boligen. Men ikke alle kjellere kan brukes. Undersøk om kjelleren egner seg, velg anbefalt løsning og gjør jobben riktig.
Lær om byggematerialene i gamle hus
Få kunnskap og bli inspirert ved valg om å bevare, restaurere eller skifte ut gamle byggevareprodukter i en bygning.
Finn tilstrekkelig kapasitet på forankring i murverk
Ved innfesting av innredning og bygningsdeler i tegl- og lettklinkervegger, må man være sikker på at forankringen har tilstrekkelig kapasitet.
Byggforskserien Kunnskapsverktøy for byggenæringen
Se opptak fra fagtreff om bokvalitet
Fra 5. oktober, 11.00 – 13.00
Passivhus
anvisninger og verktøy for
TEK-sjekk energi
beregner energibehov og inneklima
Delserie Utførelse
Her finner du anvisningene i
Kurs hos SINTEF Byggforsk
Her finner du
Nyhetsbrev
Meld deg på
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.