Klikk og finn fram i Byggebransjens våtromsnorm.

Mobiltilpasning - Web-App

Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm tilpasset mobil og nettbrett.
Siste Oppdateringer
Byggebransjens våtromsnorm
Nye og oppdaterte blader i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) 2016
Aktuelt

Eksisterende bad trenger også god ventilasjon
Også gamle baderom trenger god ventilasjon. Som regel er bruken og fuktbelastningen større i dag enn da baderommene ble bygd, og ventilasjonsløsningene må tilpasses deretter.
Dører og vinduer i våtrom må fuktsikres
I våtrom er dører og vinduer utsatt for fukt. Et revidert blad viser hvordan fuktsikkerheten kan ivaretas.
Våtromsgulv på tunge etasjeskillere og gulv på grunnen
To reviderte blader viser riktig oppbygging av våtromsgulv.
En oppdatering i BVN 12.100 og BVN 20.050
Begge bladene har fått en oppdatering på grunn av endrede krav.
Oppdatert om ventilasjon av våtrom i boliger
Ventilasjon av våtrom skal sikre tilfredsstillende luftkvalitet og begrense luftfuktigheten innendørs.
Byggebransjens våtromsnorm (BVN) publiseres nå to ganger i året
Som følge av at Byggebransjens våtromsnorm (BVN) publiseres to ganger i året i stedet for en, oppdateres to av bladene.
Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
Historisk arkiv
Byggebransjens våtromsnorm fra 1994 til i dag
Kurs i Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
Hos Fagrådet for våtrom (FFV) finner du oversikt over alle kurs i BVN.
For kursdeltakere på våtromskurs
Er du kursdeltaker på våtromskurs hos en av kursarrangørene til Fagrådet for våtrom kan du IKKE kjøpe abonnement her og betale med kort. For å få introduksjonsrabatten må du sende bestillingsskjema på epost.
Kurs hos SINTEF Byggforsk
her finner du
Nyhetsbrev
meld deg på
Rør-i-rør
oppdatert lommehåndbok
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.