Aktuelt

Gamle og nye regler
Les her om når man skal bruke nye og når man kan bruke gamle byggeregler.
Tilgang til nytt og utgått regelverk
I påvente av mer permanente løsninger, har vi her samlet en full oversikt over nye og utgåtte byggeregler. Noe ligger i filstrukturen vår, noe har vi lenket opp. Men her finner du alt!
Fra gammel til ny TEK?
Noe er nytt, men mye har bare byttet plass. Klikk deg inn på saken og åpne pdf-fila for å se hvor bestemmelsene har tatt veien.
Innføring i byggereglene
er en lettlest håndbok fra SINTEF Byggforsk som forklarer hovedtrekkene i loven og forskriftene. Boka er oppdatert i henhold til TEK10.
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.