Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom

Publisert: Høst 2016
     
Skriv ut Les opp Kjøp PDF  

727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom

Publisert: Høst 2016


 

 

 

Denne anvisningen behandler ombygging av kjeller til boligrom i egen bolig, det vil si bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Anvisningen gir oversikt over krav til ytterkonstruksjoner, inneklima, romhøyde og dagslys, og hva de kan bety for muligheten til å bygge om. Videre viser den fuktsikker oppbygning av gulv, vegger og overganger. Løsningene er også aktuelle ved forbedring av boder og andre kjellerrom.

Etablering av ny, selvstendig boenhet er omtalt i Byggforvaltning 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning. Bygging av bad i kjeller er beskrevet i Byggdetaljer 527.204 Bad og andre våtrom.

 

Du er ikke innlogget. Du får derfor bare tilgang til ingressen. Logg inn eller kjøp et dekkende abonnement her.
Eller du kan kjøpe denne anvisningen (Se ikon øverst på siden).
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.