Skriv ut Les opp Kjøp PDF  

471.041 Snølast på tak. Dimensjonerende laster

Publisert: Vår 2003, ISSN 2387-6328


pγ = 1,2 · g + 1,5 · kL · s + 1,05 · w (kN/m2)

 

 

 

 

Dette bladet viser hvordan man bestemmer snølast på tak. Bladet gir generelle råd for prosjektering og viser beregning etter NS 3491-3 av snølast for typiske takkonstruksjoner. Bladet refererer bare til deler av NS 3491-3. Den prosjekterende er derfor avhengig av å bruke standarden i tillegg. Bladet inneholder også beregningsgrunnlag med oversikt over karakteristisk snølast i landets kommuner. Snølaster på glasstak er behandlet i Byggdetaljer 471.051.

 

Du er ikke innlogget. Du får derfor bare tilgang til ingressen. Logg inn eller kjøp et dekkende abonnement her.
Eller du kan kjøpe denne anvisningen (Se ikon øverst på siden).
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.