421.051 Statikkformler for bjelker

Publisert: Høst 2013, ISSN 2387-6344
     
Skriv ut Les opp Kjøp PDF  

421.051 Statikkformler for bjelker

Publisert: Høst 2013, ISSN 2387-6344


 

 

 

Denne anvisningen inneholder en samling av de mest vanlige statiske tilfellene for bjelker, se pkt. 2–8. Det er gitt formler for moment, skjærkraft og nedbøyning.

 

Du er ikke innlogget. Du får derfor bare tilgang til ingressen. Logg inn eller kjøp et dekkende abonnement her.
Eller du kan kjøpe denne anvisningen (Se ikon øverst på siden).
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.