Historikk for

727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom

Utgitt Utgått Nummer Tittel Last ned/vis
1990-1 1995-2 527.206 Oppholdsrom i kjeller
1995-2 2002-1 727.113 Innredning av oppholdsrom i eksisterende kjeller
2002-1 2016-10 727.113 Innredning av oppholdsrom i eksisterende kjeller
2016-10 Gjeldende 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom


© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.