Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

Kontakt oss
Kontaktinformasjon

Vil du bestille abonnement på Byggforskserien eller Byggebransjens våtromsnorm?

Kontakt vårt kundesenter
E-post: salg.byggforsk@sintef.no
Telefon: 40 00 38 38
 
Trenger du IT-teknisk support?
E-post: bks@byggforsk.no

Har du byggtekniske spørsmål?

SINTEF Byggforsk er et uavhengig forskningsinstitutt. Vi tilbyr en rekke tjenester i tilknytning til forsknings- og utviklingsvirksomheten. Virksomheten er oppdragsfinansiert, og vi har dessverre ikke anledning til å utføre oppdrag eller svare på byggtekniske spørsmål uten vederlag.

  • Har du forbrukerspørsmål? Ta kontakt med Forbrukerrådet.
  • Har du byggtekniske spørsmål? Ta kontakt med en tømrer, byggmester, rådgiver eller takstmann.
  • Du kan også søke etter informasjon i Byggforskserien. Her kan både fagpersoner og andre nevenyttige finne dokumenterte løsninger og anvisninger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger.
  • I vår nettbokhandel finner du både fagbøker og gjør-det-selv bøker som kan gi deg gode råd.
  • Byggereglene finner du på nettsidene til Direktoratet for Byggkvalitet eller i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer.
  • SINTEF Teknisk Godkjenning, produktsertifikat og ETA finner du på www.sintefcertification.no.
 
SINTEF Byggforsk Oslo
Besøksadresse: Forskningsveien 3b
Postadresse: Pb 124 Blindern – 0314 Oslo
Telefon: 73 59 30 00

SINTEF Byggforsk Trondheim
Besøksadresse: Høgskoleringen 7b
Postadresse: Pb 4760 Sluppen – 7465 Trondheim
Telefon: 73 59 30 00
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.