Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

Slik bruker du nettstedet
 

Hvordan finne fram i Byggforskserien?

Finn fram til riktig anvisning via fanene "Innhold", "Tema", eller "Klikk og finn".
 

Innhold

Her presenteres anvisningene i Byggforskserien etter delserie. Byggforskserien er delt inn i følgende delserier:
  • Planlegging omfatter informasjon om brukerkrav, prosjektering, byggesaksbehandling, arealbruk ute og inne, planløsninger, innredning og innpassing av utstyr.
  • Byggdetaljer behandler tekniske løsninger for konstruksjoner og detaljer, energibruk, materialbruk og teoretisk grunnlag.
  • Byggforvaltning omhandler alle oppgaver og funksjoner som er nødvendig for å drive, ta vare på og utvikle eksisterende bygninger, dvs. forvaltning, drift, vedlikehold, utbedring og ombygging. Mens Planløsning og Byggdetaljer retter seg mest mot nybygging, retter Byggforvaltning seg mot den eksisterende bygningsmassen.

Tema

Her er anvisningene sortert etter tema, f.eks. brannsikring eller lydisolering.
 

Klikk og finn

Illustrert temaoversikt er en hjelp for dem som foretrekker en visuell tilnærming til innholdet.
 

Søk

Fritekstsøk der du kan skrive inn et eller flere søkeord atskilt med mellomrom. Flere søkeord avgrenser søket.
 

Utskrift av anvisninger med farger i tabeller

For nettleser Explorer:
Velg Internet Option på Tools verktøylinjen. Velg fanebladet Advanced. Under overskriften Printing, kryss av sjekkboksen Printing background colors and image.
 

Last ned presentasjon og les mer om hvordan du bruker Byggforskserien

Last ned presentasjon i pdf-format her
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.