Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

Abonnement
Som abonnent får du tilgang til hele eller deler av Byggforskseriens 760 anvisninger og/eller Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Du får også tilgang til byggereglene. Se abonnementsvilkår for Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm.
 

Byggforskserien

Byggforskserien komplett inneholder alle de tre delseriene Planlegging, Byggdetaljer og Byggforvaltning. Man kan også abonnere på en eller flere av delseriene. Noe funksjonalitet gjelder kun for komplett versjon.
 
Byggforskserien Utførelse er et utvalg av de mest praktiske og byggeplassrelaterte anvisningene i Byggdetaljer og Byggforvaltning.
 
Byggforskserien oppdateres fortløpende. Nye og reviderte anvisninger blir publisert ca. åtte ganger i året.
 
Man kan også kjøpe enkeltanvisninger i Byggforskserien. En enkeltanvisning består at inntil 8 sider tekst/illustrasjoner. Les mer om hvordan du kjøper enkeltanvisninger her.

 

Byggebransjens våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm abonnerer man på i sin helhet. Nye og reviderte blader publiseres en gang per år.

Abonnement

Ved tegning av internettabonnement vil du få tilsendt brukernavn og passord via e-post. Ved tegning av abonnement med flere brukere vil den som tegner abonnementet bli registrert som administrator av lisensen. Administrator kan så distribuere tilgang til øvrige brukere. Hver bruker får sitt personlige brukernavn og passord.

Se veiledning for å administrere en flerbrukerlisens her.
 

Priser


Byggforskserien, nettversjon (gjelder for 2017)

Byggforskserien

Pris første bruker per år*

Pris per bruker utover første bruker per år*

Byggforskserien Komplett

11 647

1 531

Delserie Planlegging

2 774

765

Delserie Byggdetaljer

6 103

765

Delserie Byggforvaltning

2 774

765

Delserie Utførelse

3 170

765

* pris eks. mva

 
Pris per enkeltanvisning kr 260,- eks.mva.


Priser Byggebransjens våtromsnorm, nettversjonen (gjelder for 2017)

Byggebransjens våtromsnorm
Pris første bruker per år*
Pris per bruker utover første bruker per år*
Nettversjon
1 970
510
* pris eks. mva

Vi har eget tilbud om skoleabonnement til videregående skoler, høyskoler og universitet.
 
For tilbud, kontakt oss på:
 
 
Tlf. 40 00 38 38
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.