Informasjon og veiledning
Ønsker du informasjon om våre produkter Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 40 00 38 38.
Nyhetsbrev
Meld deg på
Gratis prøveabonnement
Få en måneds
Mobiltilpasning - Web-App
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm tilpasset
Informasjonskapsler
Vi informerer om
 

Lær om byggematerialene i gamle hus

Få kunnskap og bli inspirert ved valg om å bevare, restaurere eller skifte ut gamle byggevareprodukter i en bygning. Eldre materialer viser tidstypiske detaljer og byggemåter, og kan være en del av den helheten som gir hus en kulturverdi. Oversikt over eldre byggevareprodukter – som trelast, varmeisolasjon, glass, metall, sement, betong, tegl og stein – er samlet i tre nypubliserte anvisninger.

770.006 Eldre byggevarer. Trelast, trevarer, kledningsplater, rullprodukter og belegg, 770.007 Eldre byggevarer. Sement, betong, betongprodukter, mørtler, naturstein og keramiske produkter og 770.008 Eldre byggevarer. Varmeisolasjonsprodukter, metallvarer og glass forteller om:
  • hvor og hvordan byggevarene ble framstilt
  • når de kom på markedet
  • vanlige dimensjoner og kvaliteter
  • bruksområder
Anvisningene om eldre byggevarer er ikke bare til nytte for de som arbeider med ombygging og restaurering. De gir også bakgrunnskunnskap for huseiere og andre med sans for kvaliteter i eldre hus. 
 
 
Illustrasjonen viser eksempler på eldre vindusvridere. 
For kursdeltakere på våtromskurs
Er du kursdeltaker på våtromskurs hos en av kursarrangørene til Fagrådet for våtrom kan du IKKE kjøpe abonnement her og betale med kort. For å få introduksjonsrabatten må du sende bestillingsskjema på epost.
Se opptaket fra gratis fagtreff om boligkvalitet
Gikk du glipp av fagtreffet?
Kurs hos SINTEF Byggforsk
her finner du
Passivhus
Anvisninger og verktøy for
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.