Informasjon og veiledning
Ønsker du informasjon om våre produkter Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 40 00 38 38.
Nyhetsbrev
Meld deg på
Gratis prøveabonnement
Få en måneds
Mobiltilpasning - Web-App
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm tilpasset
Informasjonskapsler
Vi informerer om
 

Hvordan bygge sikre rekkverk etter TEK10

Anvisningen om rekkverk er oppdatert, med blant annet en presisering av krav til åpninger i øvre del av rekkverket. Byggdetaljer 536.112 Rekkverk gir retningslinjer for prosjektering og utførelse av rekkverk på trapper, ramper, balkonger og terrasser. Anvisningen understreker kravene i TEK10 til sikkerhet. Den forklarer hva de betyr for størrelsen på åpninger i rekkverk mellom 0,75 m over gulv og rekkverkets øvre avslutning

Anvisningen behandler for øvrig hensyn til estetikk, dimensjonering etter Eurokode-standarder, samt utførelse av henholdsvis aluminiums-/stålrekkverk og trerekkverk med aktuelle kledninger.

Balkonger, terrasser og liknende med høydeforskjell større eller lik 0,5 m til terreng eller underliggende plan, skal sikres med rekkverk.
For kursdeltakere på våtromskurs
Er du kursdeltaker på våtromskurs hos en av kursarrangørene til Fagrådet for våtrom kan du IKKE kjøpe abonnement her og betale med kort. For å få introduksjonsrabatten må du sende bestillingsskjema på epost.
Se opptaket fra gratis fagtreff om boligkvalitet
Gikk du glipp av fagtreffet?
Kurs hos SINTEF Byggforsk
her finner du
Passivhus
Anvisninger og verktøy for
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.