Informasjon og veiledning
Ønsker du informasjon om våre produkter Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 40 00 38 38.
Nyhetsbrev
Meld deg på
Gratis prøveabonnement
Få en måneds
Mobiltilpasning - Web-App
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm tilpasset
Informasjonskapsler
Vi informerer om
 

Få klarhet i byggereglene

Det er lett å trå feil i reglene om søknad og ansvar for byggetiltak. Unngå forsinkelser og få en ryddig prosess ved å være forberedt på hva som trengs i byggesaken.
Oversikt over hvordan man forholder seg til kommunen og andre deltakere i byggeprosjekter er samlet i fem oppdaterte anvisninger. Anvisningene sammenfatter regler fra flere kilder: plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, DOK-forskriften og forskrift om konsekvensutredning.
 
De fem anvisningene er:

Kommunen, tiltakshaver og ansvarlige foretak har hver sine roller og ansvarsområder i en byggesak. De oppdaterte anvisningene samler reglene, og forklarer hva de innebærer.
For kursdeltakere på våtromskurs
Er du kursdeltaker på våtromskurs hos en av kursarrangørene til Fagrådet for våtrom kan du IKKE kjøpe abonnement her og betale med kort. For å få introduksjonsrabatten må du sende bestillingsskjema på epost.
Se opptaket fra gratis fagtreff om boligkvalitet
Gikk du glipp av fagtreffet?
Kurs hos SINTEF Byggforsk
her finner du
Passivhus
Anvisninger og verktøy for
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.