Informasjon og veiledning
Ønsker du informasjon om våre produkter Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 40 00 38 38.
Nyhetsbrev
Meld deg på
Gratis prøveabonnement
Få en måneds
Mobiltilpasning - Web-App
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm tilpasset
Informasjonskapsler
Vi informerer om
 

Ta grep som gir attraktive småhusområder før det er for sent

Myke kvaliteter i boligområder – som usjenert privat uteplass, tilgang til grøntområder og trygge veier – må sikres tidlig i planleggingsprosessen hvis de skal bli ivaretatt.
Rådene fra SINTEF Byggforsk om planlegging av småhusområder er nå konsentrert og samlet i fem nye anvisninger. De gir konkrete anbefalinger om hvordan kommuner og utbyggere bør planlegge byggefelt for å utforme attraktive boligområder.
 
Det grunnleggende grepet er stortomtmetoden, hvor målet er:
  • god boligkvalitet
  • trafikksikre boligområder
  • romslige grøntarealer
  • private, usjenerte hager
  • godt utformede enkelttomter
  • lave kostnader til tomteopparbeiding
  • rimelige tekniske anlegg

De nye anvisningene om småhusområder er:
 
 
 
 
 

De fem nye anvisningene om planlegging av småhusområder sammenfatter og erstatter innholdet i femten tidligere anvisninger.
For kursdeltakere på våtromskurs
Er du kursdeltaker på våtromskurs hos en av kursarrangørene til Fagrådet for våtrom kan du IKKE kjøpe abonnement her og betale med kort. For å få introduksjonsrabatten må du sende bestillingsskjema på epost.
Se opptaket fra gratis fagtreff om boligkvalitet
Gikk du glipp av fagtreffet?
Kurs hos SINTEF Byggforsk
her finner du
Passivhus
Anvisninger og verktøy for
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.