Informasjon og veiledning
Ønsker du informasjon om våre produkter Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 40 00 38 38.
Nyhetsbrev
Meld deg på
Gratis prøveabonnement
Få en måneds
Mobiltilpasning - Web-App
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm tilpasset
Informasjonskapsler
Vi informerer om
 

Våtromsgulv på tunge etasjeskillere og gulv på grunnen

To reviderte blader viser riktig oppbygging av våtromsgulv. BVN 31.205 Våtromsgulv på tunge etasjeskillere viser oppbygging av løsninger som ivaretar vannskadesikkerhet og lydisolering. Løsningene kan brukes både ved nybygg og ved rehabiliteringer.

Bladet viser flere detaljer der våtromsgulvet flukter med gulvet utenfor rommet, slik at man ikke trenger å benytte terskel. Det er også vist flere varianter av montering av sluk og plassering av membran.

Bladet viser løsninger som ivaretar kravene som stilles til overføring av trinnlyd og luftlyd mellom boenheter i forskjellige etasjer. Man kan også bruke løsningene innen samme boenhet.
 

Figuren viser eksempel på våtromsgulv på massivdekke der det er lagd utsparing for sluk. Løsningen ivaretar kravene til overføring av luftlyd og trinnlyd.


BVN 31.206 Våtromsgulv på grunnen viser oppbygging av våtromsgulvet ved nybygging. Det er vist løsninger som ivaretar kravene til radonsperre, slukmontering og løsning av membran og fall til sluk.

Bladet viser flere detaljer der den ferdige gulvoverflaten flukter med gulvet utenfor rommet, slik at man ikke trenger å benytte terskel.
For kursdeltakere på våtromskurs
Er du kursdeltaker på våtromskurs hos en av kursarrangørene til Fagrådet for våtrom kan du IKKE kjøpe abonnement her og betale med kort. For å få introduksjonsrabatten må du sende bestillingsskjema på epost.
Se opptaket fra gratis fagtreff om boligkvalitet
Gikk du glipp av fagtreffet?
Kurs hos SINTEF Byggforsk
her finner du
Passivhus
Anvisninger og verktøy for
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.