Informasjon og veiledning
Ønsker du informasjon om våre produkter Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 40 00 38 38.
Nyhetsbrev
Meld deg på
Gratis prøveabonnement
Få en måneds
Mobiltilpasning - Web-App
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm tilpasset
Informasjonskapsler
Vi informerer om
 

Eldre saker

 1. Spar tid på å lete etter kravene i TEK10 om universell utforming
  Publisert: 2016-12-21
  Hva innebærer kravene til universelt utformede bygninger i praksis for den som skal planlegge slike bygninger og utearealer? En ny anvisning i Byggforskserien gir oversikt og kan brukes direkte i planleggingen.
 2. Hvordan utforme asylmottak med bokvalitet
  Publisert: 2016-12-21
  Bokvaliteten i asylmottak har betydning for asylsøkernes livskvalitet, helse og integrering. Hva er de viktigste hensynene å ta ved planlegging av bygninger og uteområder for asylsøkere?
 3. Bygg etasjeskiller som isolerer mot lyd fra naboen over
  Publisert: 2016-12-21
  God lydisolering mot etasjen over i boligbygninger med trebjelkelag krever skreddersydde løsninger. Velg oppbygning av etasjeskilleren ut fra to reviderte anvisninger i Byggforskserien.
 4. Gamle trekledninger og lister er kulturhistorie
  Publisert: 2016-11-29
  Et autentisk stiluttrykk gir gamle hus ekstra verdi. Eldre trekledninger og lister forteller mye om hvilken byggemåte, stil og smak som rådet da huset ble bygd.
 5. Finn ut mer om de nye energireglene
  Publisert: 2016-10-31
  Hvordan skal man beregne og dokumentere energibehov og energieffektivitet etter de nye energireglene?
 6. Hvordan redusere energibruk og få godt inneklima med behovsstyrt ventilasjon?
  Publisert: 2016-10-31
  Med behovsstyrt ventilasjon som regulerer luftmengden etter målt behov i rommet, kan energibruken reduseres uten at det går på bekostning av inneklimaet.
 7. Dører og vinduer: Dette du må du vite når du skal velge
  Publisert: 2016-09-30
  Anvisningene om dører og vinduer i Byggforskserien har fått et løft. I alt seksten anvisninger er oppdatert etter gjeldende forskrifter og nyere forskning, deriblant om klimahensyn.
 8. Noen yttervegger må ha ekstra lydisolering
  Publisert: 2016-09-30
  Kravene i lov og forskrift til akseptabelt lydnivå innendørs gjelder også der det er mye støy fra flytrafikk, veier og industri. Ekstra lydisolering av ytterveggene er da ofte nødvendig.
 9. Sikker rømning ved brann kan redde liv
  Publisert: 2016-08-24
  Hvordan må bygningen være utformet for at folk kan komme raskt og trygt i sikkerhet ved brann? Hva er anbefalt framgangsmåte ved beregning av tiden som trengs til rømning?
 10. Kan du nok om produktdokumentasjon og CE-merking?
  Publisert: 2016-06-29
  Etterspør dokumentasjon på hvilke egenskaper byggevarene har før du velger dem. Merke- og godkjenningsordningene for byggevarer behøver ikke være så vanskelige å få oversikt over som mange tror.
 11. Velg sikkerhetsruter som er skreddersydd for formålet
  Publisert: 2016-06-29
  Hvilke sikkerhetsruter som passer til de ulike bruksområdene finnes det en grei måte å få overblikk over.
 12. Lær om skjøting og sammenføyning i gamle trehus
  Publisert: 2016-06-29
  En ny anvisning om treforbindelser er i virkeligheten en liten, illustrert tømrerhistorie - til nytte ved restaurering av trehus - og til glede for de som liker håndverkstradisjoner.
 13. Hvordan dimensjonere og plassere mekanisk innfesting av takbelegg
  Publisert: 2016-05-09
  Rådene om valg, dimensjonering og plassering av mekanisk innfestingssystem for asfalttakbelegg og takfolie er oppgradert.
 14. Oppdaterte anvisninger om bygningsplater
  Publisert: 2016-05-09
  Fem anvisninger om bygningsplater er revidert.
 15. Kunnskap om gamle tak
  Publisert: 2016-05-09
  Alle som arbeider med bevaring og utbedring av tak på gamle bygninger, får nå en ryddig oversikt over eldre takkonstruksjoner og taktekninger i hver sin anvisning.
 16. Presiseringer av reglene for skilter og reklame
  Publisert: 2016-05-09
  Anvisningen om utforming og plassering av skilter og reklame i bygningsmiljø er ajourført med justeringer om skiltstørrelse og søknadsplikt.
 17. Sement og betong – få oversikten
  Publisert: 2016-05-09
  To anvisninger viser egenskaper og bruksområder for forskjellige typer sement og betong.
 18. «TEK-sjekk Energi» oppdatert etter de nye energikravene
  Publisert: 2016-05-09
  Beregningsprogrammet «TEK-sjekk Energi» med bruksanvisning er oppdatert i henhold til nye energikrav som trådte i kraft 1. januar 2016, med en overgangsperiode på ett år.
 19. Hvordan planlegge tilgjengelig bolig
  Publisert: 2016-04-01
  Ved utforming av boligbygninger kan det være utfordrende å få overblikk over hvilke krav som gjelder for tilgjengelig bolig, og hva de innebærer for planløsning og funksjoner. Men oversikt finnes.
 20. Gjør den gamle trapperomsdøra mer brannsikker uten å ødelegge utseendet
  Publisert: 2016-04-01
  Finn ut hvordan man kan gi tredører i eldre bygårder bedre brannmotstand, og unngå å bytte dem ut.
 21. Slik oppnår man godt inneklima i boliger
  Publisert: 2016-04-01
  Vi tilbringer en stor del av tiden i boligen, derfor er inneklimaet spesielt viktig for helse og trivsel. Inneklimaet består av flere fysiske forhold, blant annet temperatur, luftkvalitet, lys og lyd.
 22. Oversikt over vinduer og glassvegger med brannmotstand
  Publisert: 2016-04-01
  Underlag for å velge faste eller åpningsbare vinduer, innvendige glassvegger og utvendige påhengsvegger med brannmotstand er ajourført etter gjeldende forskrifter og standarder.
 23. Slik får du et godt, flislagt innendørs gulv
  Publisert: 2016-04-01
  Det du trenger å vite om planlegging og utførelse av innvendig gulv med keramiske fliser, er nå samlet i én avisning.
 24. Momenter ved planlegging av toalettanlegg
  Publisert: 2016-04-01
  Planleggingsrådene om toalettanlegg for ansatte og publikum er oppjustert med presiseringer om krav til universell utforming, samt anbefalinger om kapasitet og antall.
 25. Farevurdering og tiltak mot løsmasseskred i utsatte områder
  Publisert: 2016-04-01
  Klimaendringer kan medføre hyppigere og større løsmasseskred i form av flomskred eller jordskred. Skader som følge av skred kan begrenses, hvis kommunene er i forkant med farevurdering og sikringstiltak.
 26. Hvordan kontrollere tilstanden til murte og pussede fasader
  Publisert: 2016-04-01
  Jevnlig ettersyn av murte og pussede fasader kan forebygge store skader. Byggforskserien gir nå en mer praktisk oversikt over tilstandsvurdering av slike fasader, med tre anvisninger i stedet for én.
 27. Kuldebroverdier for dekke over uoppvarmet rom
  Publisert: 2016-04-01
  SINTEF Byggforsk fortsetter satsingen for å møte utfordringer med prosjektering av passivhus.
 28. Unngå sløsing med varmtvann
  Publisert: 2016-01-29
  Det er fullt mulig - og ofte påkrevd - å minske energiforbruket til produksjon, distribusjon og forbruk av varmtvann i bygninger.
 29. Ikke vent med å vedlikeholde sanitæranlegget
  Publisert: 2016-01-29
  Det er penger å spare for bygningseiere i å vedlikeholde sanitærinstallasjonene før vannskader oppstår. Nå foreligger oppdaterte råd om hva man bør kontrollere når.
 30. Nullenergibygning eller passivhus - hva er forskjellen?
  Publisert: 2016-01-29
  Nullenergibygning, nullutslippsbygning, passivhus, aktivhus og plusshus er noen av betegnelsene som brukes på energieffektive bygninger. En ny anvisning viser vei i jungelen av begreper.
 31. Hvordan velge riktig ytterdør og vindusdør
  Publisert: 2016-01-29
  Ved valg av ytterdører og vindusdører er det viktig å kjenne til hovedtyper av dører, oppbygning og egenskaper, samt hensyn man må ta ved montering og ved bruk.
 32. Prosjektering og utførelse av innervegger med stålstendere
  Publisert: 2016-01-29
  Anvisningen om innervegger med stålstendere har gjennomgått en enkel revisjon slik at den er à jour med gjeldende forskrifter og standarder.
 33. Prosjektering av dekke, gulv og himling med gode lydegenskaper
  Publisert: 2015-12-22
  Hvordan kan rådgivere og prosjekterende sørge for at tunge etasjeskillere tilfredsstiller lydkravene i byggteknisk forskrift, og sikre trivsel for beboere og brukere?
 34. Vinduene er husets sjel
  Publisert: 2015-12-22
  Vinduene er blant de bygningsdelene som har mest å si for hvordan et hus ser ut. Ved vedlikehold og utbedring av eldre vinduer er det viktig å ta hensyn til hele bygningens kulturverdi.
 35. Stopp innbruddstyven
  Publisert: 2015-12-22
  Fysisk innbruddssikring av dører og vinduer gjør det vanskeligere for tyven. Risikoen for å bli oppdaget øker når det tar lengre tid og lager mer støy å bryte seg inn.
 36. Byggmoduler med SINTEF Teknisk Godkjenning
  Publisert: 2015-12-22
  Prefabrikkerte byggmoduler benyttes stadig mer i norsk byggebransje. Modulenes egenskaper kan dokumenteres ved en europeisk teknisk bedømmelse (ETA), SINTEF Teknisk Godkjenning eller annen dokumentasjon.
 37. Historisk arkiv - Byggforskserien fra 1958 til i dag
  Publisert: 2015-12-22
  Har du noen gang lurt på hva som var anbefalt oppbygning av gulv i baderom i 1980? Eller i 1962?
 38. Brannmotstand må dokumenteres
  Publisert: 2015-12-01
  Vinduer og dører i brannskillende vegger skal ha samme brannmotstand som veggen. For å oppfylle kravene i lovverket, må brannmotstanden også dokumenteres.
 39. God ventilasjon av boliger
  Publisert: 2015-12-01
  Balansert ventilasjon bidrar til behagelig temperatur og godt inneklima i boligen på en energieffektiv måte. Men god ventilasjon avhenger av at anlegget fordeler lufta riktig, og at anlegget blir vedlikeholdt.
 40. Entydige kvalitetskrav til rengjøring lønner seg
  Publisert: 2015-12-01
  De som kjøper inn og drifter renholdstjenester, får nå et overordnet verktøy for å beskrive og kontrollere rengjøringskvalitet etter NS-INSTA 800. Målet er bedre renhold til riktig pris, både ved fastsetting av krav, ved selve rengjøringen og ved oppfølging.
 41. Balansert ventilasjon i småhus
  Publisert: 2015-12-01
  Balansert ventilasjon bidrar til behagelig temperatur og godt inneklima i boligen, på en energieffektiv måte.
 42. Fornuftig arealbruk kan begrense kvikkleirskred
  Publisert: 2015-12-01
  Den beste leirskredsikringen er at kommunene tar hensyn til grunnforholdene ved utarbeiding av reguleringsplaner og rådfører seg med geoteknisk sakkyndige.
 43. Fuktmåling i bygninger
  Publisert: 2015-10-30
  Aktuelle instrumenttyper og metoder for å kartlegge eller måle fukt i materialer og konstruksjoner er tema i en revidert anvisning.
 44. Inspirasjon til å organisere spennende uteaktiviteter i grunnskolen
  Publisert: 2015-10-30
  Et rikt erfarings- og bildemateriale ligger bak en ny anvisning om hvordan tilrettelegge for variert utfoldelse i skolens uterom - aktiviteter som fremmer fysiske ferdigheter, lek, kreativitet, samhandling og læring.
 45. Velg riktig metode for kloridanalyse av betong
  Publisert: 2015-10-30
  De som skal bestille kloridanalyse og de som skal ta ut prøver og analysere dem, får nå oppdaterte råd om aktuelle metoder, hvor presise de er, samt korrekt framgangsmåte ved prøveuttak og analyse.
 46. Grunnregler for trapper som er gode å gå i og sikre i bruk
  Publisert: 2015-10-30
  Ved utforming av trapp henger arkitektonisk idé, konstruksjon, sikkerhet og form tett sammen. Det er liten toleranse for feil og svakheter, både med hensyn til gangkomfort og estetikk.
 47. Farevurdering og tiltak mot snø- og sørpeskred i utsatte områder
  Publisert: 2015-10-30
  Klimaendringer kan medføre hyppigere vannrelaterte skred, som sørpeskred. De kan også påvirke størrelsen på snøskred. Skader som følge av skred kan begrenses, hvis kommunene er i forkant med farevurdering og sikringstiltak.
 48. Kuldebroverdier, U-verdier og løsninger for energieffektive bygg
  Publisert: 2015-10-30
  Prosjektering av energieffektive bygninger som blant annet passivhus blir enklere med riktige kuldebroverdier og U-verdier. I Byggforskserien finner du oppdaterte anvisninger for prosjektering og utførelse.
 49. Mørtel som holder
  Publisert: 2015-09-23
  Én tidligere, felles anvisning om mørtler har nå blitt to: om henholdsvis murmørtel og pussmørtel. Prosjekterende og utførende får dermed alt på ett sted om akkurat den mørteltypen de skal bruke.
 50. Rett opp gulvet rett
  Publisert: 2015-09-23
  Ved bruk av gulvavrettingsmasser er det ikke bare riktig framgangsmåte som avgjør. Viktig er det også å velge egnet produkt til det aktuelle underlaget.
 51. Det viktigste om trevirke og trelastprodukter
  Publisert: 2015-09-23
  To anvisninger om trevirke og trelast har fått en ny og ryddigere inndeling av stoffet. Anvisningene gir underlag for å velge egnet trelastprodukt til det bruksområdet man planlegger.
 52. Hvordan dokumentere at ferdig betong har de riktige egenskapene
  Publisert: 2015-09-23
  I stadig flere byggeprosjekter må man dokumentere egenskaper og kvaliteter for den ferdige betongen. Det er derfor viktig å vite hvilke laboratorieundersøkelser man kan bestille og hva man må levere for å få korrekt resultat.
 53. Hvordan prosjektere miljøvennlig med livsløpsvurdering (LCA)
  Publisert: 2015-08-26
  Livsløpsanalyse kan brukes til å sammenlikne miljøpåvirkningen fra ulike byggesystemer og identifisere miljøproblemer. To nye anvisninger gir bakgrunnsstoff og eksempler på framgangsmåte trinn for trinn.
 54. Flere kuldebroverdier som oppfyller passivhusstandard
  Publisert: 2015-08-26
  Med fem nye anvisninger fortsetter Byggforskserien satsingen for å møte utfordringer med prosjektering av passivhus.
 55. Oppdatert om innervegger med trestendere
  Publisert: 2015-08-26
  Anvisningen om innervegger med trestendere er nå à jour med gjeldende forskrifter og standarder.
 56. Siste touch på teglfasader
  Publisert: 2015-08-26
  Med forskjellig sluttbehandling og fugeutforming kan teglfasader få en stor variasjon av estetiske uttrykk. Men sluttbehandlingen må egne seg og jobben gjøres riktig om resultatet skal bli vellykket.
 57. Bygge carport eller garasje?
  Publisert: 2015-08-26
  Går du med planer om å bygge garasje eller carport? Eller frykter du at naboen gjør det? Fra 1. juli slipper man å søke for å bygge noen typer carporter og garasjer. Men en rekke betingelser må oppfylles.
 58. Oppdatert om boligventilasjon og luftmengder i ventilasjonsanlegg
  Publisert: 2015-06-25
  Ventilasjon av boliger er tema i fire reviderte anvisninger. I tillegg er en anvisning om krav til luftmengder i ventilasjonsanlegg ajourført etter TEK10.
 59. Forutsetninger når man skal benytte fabrikkframstilte takstoler
  Publisert: 2015-06-25
  Ved dimensjonering og produksjon av takstoler trenger produsenten opplysninger om bygningstype, beliggenhet, taktekning, antall og senteravstander samt tegninger.
 60. Nye løsninger for fuktsikring og isolering av vegger mot terreng
  Publisert: 2015-06-25
  Den reviderte anvisningen om isolering av yttervegger mot terreng viser flere veggkonstruksjoner, med alternative og bedre løsninger for isolering, tetting og innvendig kledning.
 61. Betong som holder vann
  Publisert: 2015-06-25
  Prosjektering og støping av vanntette tanker, bassenger og konstruksjoner under grunnvannsnivå krever nøye planlegging og utførelse. Med egnet materialvalg og riktig framgangsmåte kan man unngå kostbare reparasjoner i etterkant.
 62. Egenskapene til fersk betong påvirker sluttresultatet
  Publisert: 2015-06-25
  Mye kan skje med egenskapene til fersk betong på vei fra produsenten og til den er levert på byggeplass. Kvalitetssikring i alle ledd er nødvendig for å oppnå en konstruksjon med ønsket levetid.
 63. Viktig å vite om eldre konstruksjoner
  Publisert: 2015-06-22
  De som arbeider med gamle bygninger, får nå fem oppdaterte anvisninger om eldre konstruksjoner, til nytte ved planlegging og ved utbedring, hvor man også ivaretar bygningenes historiske særpreg.
 64. Presisering av tilgjengelighetskrav i baderom
  Publisert: 2015-06-01
  Anvisningen om sanitærutstyr og plassbehov utgis med presiseringer av tilgjengelighetskrav knyttet til plassbehov ved dør, utforming av terskel, og betjeningskraft for dør med dørpumpe.
 65. Leilighet på råloftet – mer enn interiøret som teller
  Publisert: 2015-06-01
  Loft i bygårder kan bli lekre boliger i attraktive, sentrale strøk. Det er lett å forelske seg i råloft og tenke mest på innredning. Men loftsombygging krever nøye planlegging for også å få en fuktsikker og brukbar bolig.
 66. Tilstandsanalyse av trefasader lønner seg
  Publisert: 2015-06-01
  Vedlikehold av trefasader bør planlegges i forkant, før reparasjoner blir kostbare. To reviderte anvisninger gir illustrert oversikt over metoder for tilstandsanalyse, både på enkelt og mer avansert nivå.
 67. Sett døra riktig inn
  Publisert: 2015-06-01
  Planlegging og nøyaktig utførelse i riktig rekkefølge er forutsetninger for effektiv arbeidsgang ved innsetting av dører. To oppdaterte anvisninger gir oppskriften.
 68. Hvordan utføre taktro av tre
  Publisert: 2015-06-01
  Vår kortfattede og presise beskrivelse av hvordan man legger taktro med trebaserte plater eller bord er oppdatert etter gjeldende standarder og eurokoder.
 69. Må du alltid bruke dampsperre?
  Publisert: 2015-04-28
  Ved ombygging og etterisolering av boliger må man vurdere bruk av dampsperre i hvert enkelt tilfelle. SINTEF Byggforsk inviterer utførende håndverkere og andre interesserte til gratis fagtreff 28. april.
 70. Lær å håndtere fukt i bygninger
  Publisert: 2015-04-28
  Mycoteam og SINTEF Byggforsk inviterer igjen til fuktseminar. Seminaret tar opp viktig kunnskap om hvordan man skal håndtere fukt i bygninger.
 71. God utforming og plassering av varemottak
  Publisert: 2015-03-23
  Retningslinjene for planlegging av atkomst, plassering og utforming av varemottak er oppdatert.
 72. Nye passivhus-relevante anvisninger med U-verdier
  Publisert: 2015-03-23
  Byggforskserien fortsetter satsingen for å møte utfordringer med prosjektering av passivhus.
 73. Oppdatert og forbedret «TEK-sjekk Energi»
  Publisert: 2015-03-23
  Energiberegningsprogrammet «Tek-sjekk Energi» er nå oppdatert etter siste versjon av NS 3031. Både programmet og bruksanvisningen har gjennomgått en rekke forbedringer.
 74. Hvordan etterisolere murvegger
  Publisert: 2015-03-02
  Skal du pusse opp fasaden? Skal du etterisolere utvendig eller innvendig? Hva må du sjekke før du setter i gang? Hva annet må du gjøre samtidig? Hva kan du og hva kan du ikke gjøre?
 75. Legg takskifer rett og få taket tett
  Publisert: 2015-03-02
  Hvordan legge takskifer slik at mønsteret blir symmetrisk og taket blir tett er hovedfokus i den nye anvisningen om tekking med takskifer.
 76. Lag lun og skjermet uteplass
  Publisert: 2015-03-02
  God skjerming av uteplassen kan forlenge sesongen for opphold og rekreasjon ute, samtidig som uteplassen blir mer innbydende og privat.
 77. Måling av luftlekkasjer og termografering av bygninger
  Publisert: 2015-03-02
  Bygningens lufttetthet er tema i tre nye og oppdaterte anvisninger. Anvisningene gir praktiske retningslinjer for luftlekkasjemåling, forklarer hensikt med og vurdering av luftlekkasjemåling, samt viser framgangsmåte ved termografering.
 78. Vintermuring er mulig med riktig framgangsmåte
  Publisert: 2015-03-02
  Også om vinteren går det an å mure, men det krever nøye planlegging, tilrettelegging og ekstratiltak.
 79. Hensyn til leirskredfare ved planlegging av bygge- og anleggsvirksomhet
  Publisert: 2015-01-19
  Leir- og kvikkleireskred kan ha store konsekvenser for bebyggelse og infrastruktur. Særlig i områder med marin leire - leire avsatt i saltvann - må skredfarevurdering inngå ved planlegging av tiltak.
 80. Gunstige lydforhold i studioer for opptak, lytting og øving
  Publisert: 2015-01-19
  Gode studioer, kontrollrom og lytterom er konstruert og utformet slik at de ikke farger lydbildet og slik at intern eller ekstern støy ikke forstyrrer opptak og lytting.
 81. Vedlikehold av skorsteiner er en plikt
  Publisert: 2015-01-15
  Eier og bruker av en bygning skal brannsikre bygningen ved forsvarlig vedlikehold av skorsteinen. Bygningseiere, rådgivere og utførende vil ha nytte av den nye anvisningen om utbedring av skorsteiner i boligbygninger, som viser de vanligste fellene og hva man kan gjøre.
 82. Oppdatert om garasjer og carporter
  Publisert: 2015-01-15
  Anvisningen om carporter og små garasjer har fått noen nyanseringer.
 83. Brukbart våtrom med nok plass
  Publisert: 2015-01-15
  Det er ikke bare selve utstyret som trenger plass ved planlegging av våtrom og sanitærutstyr. I tillegg kommer areal til betjening og hensynet til hvem som skal bruke våtrommet.
 84. Produktdokumentasjon - hva er obligatorisk?
  Publisert: 2015-01-15
  Det er mange uklarheter om hvilke egenskaper som er obligatorisk å dokumentere for byggevarer som skal brukes i norske bygninger.
 85. Nordisk pris til SINTEF Byggforsk
  Publisert: 2015-01-15
  Byggforskserien fikk pris for formidling til byggenæringen.
 86. Hvordan forbedre lydisolasjonen (15.07.2014)
  Publisert: 2014-09-24
  En revidert anvisning viser hvordan man kan forbedre luftlydisolasjonen og trinnlydisolasjonen for eldre og nyere etasjeskillere av tre i boliger.
 87. Lag gode møterom (15.07.2014)
  Publisert: 2014-09-24
  En ny anvisning er utarbeidet for planlegging og prosjektering av møterom. Den er også relevant for innkjøp av teknisk utstyr for møterom.
 88. Byggeregler i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer
  Publisert: 2014-09-02
  Nye og utgåtte byggeregler er på plass i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer. Loven, TEK10 og SAK10 med veiledninger ligger på ordinær plass under Byggeregler. Gammel lov, TEK, SAK og GOF ligger under Gamle byggeregler. Der finner du også de gamle veiledningene.
 89. Historisk arkiv for Byggforskserien
  Publisert: 2012-05-23
  Alle historiske anvisninger i Byggforskserien er nå søkbare og enkelt tilgjengelig, fra oppstarten i 1958 og fram til i dag.
 90. Oppdatering pågår, ustabiltet påregnes fram til ca kl. 18:30, fredag 9. desember
  Publisert: 2011-12-10
 91. Vil du være med å utvikle Byggforskserien?
  Publisert: 2010-05-18
  SINTEF Byggforsk i Oslo søker dyktige og engasjerte sivilingeniører/MSc til videreutvikling og oppdatering av Byggforskserien - byggenæringens kvalitetsnorm.
 92. Byggforskserien 50 år
  Publisert: 2009-09-01
  Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk har gjennom 50 år utviklet seg til å bli en nasjonal kunnskapsbase for hele byggenæringen.
For kursdeltakere på våtromskurs
Er du kursdeltaker på våtromskurs hos en av kursarrangørene til Fagrådet for våtrom kan du IKKE kjøpe abonnement her og betale med kort. For å få introduksjonsrabatten må du sende bestillingsskjema på epost.
Se opptaket fra gratis fagtreff om boligkvalitet
Gikk du glipp av fagtreffet?
Kurs hos SINTEF Byggforsk
her finner du
Passivhus
Anvisninger og verktøy for
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.