Klikk på bildet og finn fram i Byggforskserien.
Mobil eller nettbrett på byggeplassen?
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm til mobil og nettbrett.
 

Hvordan montere rør-i-rør system

De som planlegger og utfører rør-i-rør-systemer, skal ha tilstrekkelig kunnskap om montering og være kjent med prinsipper for vannskadesikrede installasjoner. Revidert anvisning i Byggdetaljer 553.117 Rør-i-rør systemer for vannforsyning omhandler planlegging og monte­ring av rør-i-rør-systemer for vannforsyning i bygninger.

Vannrør, varerør, fordelerskap og veggbokser er hoved­komponentene som inngår i et rør-i-rør-system. Det er viktig at montøren får spesifikk opplæring knyttet til det enkelte systemet.

Fagtreff om miljødokumentasjon av byggevarer
14. april kl 15-17
Passivhus
anvisninger og verktøy for
Delserie Utførelse
Her finner du anvisningene i
TEK-sjekk energi
beregner energibehov og inneklima
Kurs hos SINTEF Byggforsk
Her finner du
Nyhetsbrev
Meld deg på
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.