Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

Nyheter fra SINTEF Byggforsk

Nyhetsbrevet fra SINTEF Byggforsk inneholder forskningsnyheter, fagartikler og informasjon om aktuelle publikasjoner og kurs.
 
Nyhetsbrevet sendes ut på e-post ca. en til to ganger i måneden, og du kan enkelt stoppe ditt abonnement når som helst.
 
 
Ja takk, jeg melder meg på for å motta nyhetsbrev
Fornavn
Etternavn
E-post *
Ønsker nyhetsbrev
Ønsker kursinformasjon
*(obligatorisk)
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.