Se opptak fra fagtreffet: BOLIGKVALITET
Fra Forskningsveien 3b, Oslo. Onsdag 5. oktober kl. 11:00 – 13:00
Presentasjonen
Last ned en PDF av presentasjonen.
Husbanken
støtter arrangementet
 

Fagtreff: Bokvalitet


Live streaming video by Ustream
 

Prøv Google Chrome hvis Internet Explorer ikke fungerer optimalt.


SINTEF Byggforsk inviterer til fagtreff

Agenda

  • Myndighetenes krav til boligkvalitet – hva innebærer de og hva er ikke dekket?
  • Energieffektive boliger – er det konflikt med ønsker om dagslys, utsikt og frisk luft?
  • Små boliger av i dag – hvordan ser de egentlig ut?
  • Utbedringer i sameier eller borettslag – hvordan få gjennomslag?
 
Foredragsholdere er Solvår Wågø, Michael Klinski, Jon Christophersen og Anders Kirkhus.
 
Presentasjon i pdf-format,
kan du laste ned her
Foredragsholdere:
Solvår Wågø, Michael Klinski, Jon Christophersen og Anders Kirkhus
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.