Gratis prøveabonnement

Du kan få gratis prøvetilgang til Byggforskserien i en måned. Hensikten med et prøveabonnement er at du kan teste hvordan innholdet ser ut og hvordan funksjonaliteten virker før du ev. tegner et abonnement.
 
Prøveabonnementet gir deg kun tilgang til et utvalg på ca. 50 anvisninger av i alt over 700.
 
 
For å få en måned gratis prøveabonnement, send en e-post til salg.byggforsk@sintef.no med følgende informasjon:
 
Navn (Fornavn + Etternavn)
Firmanavn
Organisasjonsnummer
Telefonnummer
E-postadresse
 
Du vil deretter motta en e-post fra oss med tilgangsinformasjon.
 
Hvis du ved utløpet av prøveperioden ønsker å tegne et abonnement, ta kontakt med kundesenteret på tlf. 40 00 38 38 eller epost salg.byggforsk@sintef.no

© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.