http://mobil.bks.byggforsk.no
 
 

Mobiltilpasning - Web-App

Navigerer du til http://bks.byggforsk.no fra en smarttelefon, rutes du automatisk  til mobilversjonen. Mobilversjonen har samme innhold og funksjonalitet som pc-versjonen, men langt bedre tilpasning til mobilskjerm.
Mobilversjonen kan også nås direkte på http://mobil.bks.byggforsk.no. Denne versjonen kan med fordel også benyttes på nettbrett.
Du kan legge inn mobilversjonen som ikon på startskjermen:


For iPhone og iPad:

  • Åpne http://mobil.bks.byggforsk.no på mobilen
  • Klikk deretter på ikonet på verktøylinjen som vist under
 
 
 
 

 

  • Velg "Add to Home Screen"
  • Åpne http://mobil.bks.byggforsk.no på mobilen
  • Trykk på options knappen på mobilen ned til venstre utenfor skjermen

 

for Android-telefoner:

  • Velg "Legg til på startsiden"

  • Endre navn på snarveien (valgfritt)

  • Trykk på "Legg til"

 
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.