Passivhus

Passivhusene kommer, og behovet for kunnskap er stort
SINTEF ønsker å spre kunnskap om løsninger for passivhus gjennom Byggforskserien. Vi har derfor samlet sentrale anvisninger og verktøy for prosjektering og utførelse av passivhus via denne temainngangen.

Listen over passivhusrelevante anvisninger vil bli utvidet fortløpende i takt med vår utvikling av nye anvisninger.

Noen av anvisningene ligger åpent tilgjengelige også for de som ikke abonnerer på Byggforskserien. Dette er muliggjort ved at de aktuelle anvisningene er fullfinansiert av Enova. Den åpne tilgangen vil gjelde ut 2016.


 

I samarbeid med Enova
Tlf.: 800 49 003
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.