Bestillingsskjema
Last ned, fyll ut og send på e-post til salg.byggforsk@sintef.no.

Fagrådet for våtrom

Les mer om kursvirksomheten, finn kurs og kursarrangør.
 

Informasjon til kursdeltakere på våtromskurs

Alle må ha tilgang til Byggebransjens våtromsnorm når de går på våtromskurs hos en av kursarrangørene til Fagrådet for våtrom. Kursdeltakerne må selv skaffe seg denne tilgangen i god tid før kurset starter ved å bestille abonnement hos SINTEF Byggforsk.

Dersom kursdeltakeren/bedriften har abonnement fra før kan man bruke eksisterende brukernavn/passord. Kunden kan også utvide det eksisterende abonnementet dersom det er behov for flere brukere.

Hvis kursdeltakeren/bedriften ikke har abonnement fra før, må dette bestilles fra SINTEF Byggforsk på telefon eller e-post.
 

Priser Byggebransjens våtromsnorm

Nye abonnenter får en introduksjonsrabatt på 50 % første år. År 2 blir abonnementet fakturert med ordinære priser. Les abonnementsvilkårene nøye for mer informasjon om våre faktureringsrutiner.

Eksisterende abonnenter kan utvide sitt abonnement med flere ekstrabrukere. Det er ingen rabatt på utvidelsen, men man betaler bare for ekstrabrukerne fra og med inneværende måned og frem til neste hovedforfall. Prisen vil variere fra kunde til kunde avhengig av hvor lenge det er til neste hovedforfall.

Bestilling av abonnement

Bestill nytt abonnement eller utvid eksisterende abonnement hos SINTEF Byggforsk på telefon 40 00 38 38 eller last ned og fyll ut skjema for bestilling og send på epost til salg.byggforsk@sintef.no

NB: For å få introduksjonsrabatten kan du ikke bestille abonnement på nett, kun ved direkte kontakt med SINTEF Byggforsk på mail eller per telefon.


Skjema for bestilling

© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.