Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

 

Bestill abonnement

Tegn abonnement på Byggforskserien komplett, på de enkelte delseriene i Byggforskserien eller på Byggebransjens våtromsnorm. NB: Vær oppmerksom på at noe funksjonalitet kun gjelder for komplett versjon av Byggforskserien, for eksempel beregningsprogrammet TEK-sjekk Energi, historisk arkiv og figurbibliotek.
 
Du kan tegne et enkelt abonnement for en bruker, eller et firmaabonnement for flere brukere. Før du tegner abonnement bør du gjøre deg kjent med våre abonnementsvilkår
 
Ønsker du faktura i stedet for å betale med kort? Ta kontakt med vårt kundesenter på 40 00 38 38 eller e-post salg.byggforsk@sintef.no.
 
For kursdeltakere på våtromskurs
Er du kursdeltaker på våtromskurs hos en av kursarrangørene til Fagrådet for våtrom, kan du IKKE kjøpe abonnement her og betale med kort. For å få introduksjonsrabatten må du sende bestillingsskjema på epost. Les mer og last ned bestillingsskjema her.

Online årsabonnement Pris for 1. bruker Enhetspris utover 1. bruker Antall Årlig abonnementspris Å betale nå
Byggforskserien komplett 11 647,00 1 531,00 0,00 0,00
Byggdetaljer 6 103,00 765,00 0,00 0,00
Planlegging 2 774,00 765,00 0,00 0,00
Byggforvaltning 2 774,00 765,00 0,00 0,00
Utførelse 3 170,00 765,00 0,00 0,00
Byggebransjens våtromsnorm 1 970,00 510,00 0,00 0,00
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.