Informasjon og veiledning
Ønsker du informasjon om våre produkter Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 40 00 38 38.
Gratis prøveabonnement
Få en måneds
Mobiltilpasning - Web-App
Få Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm tilpasset
Informasjonskapsler
Vi informerer om
 

Byggeregler i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer

Nye og utgåtte byggeregler er på plass i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer. Loven, TEK10 og SAK10 med veiledninger ligger på ordinær plass under Byggeregler. Gammel lov, TEK, SAK og GOF ligger under Gamle byggeregler. Der finner du også de gamle veiledningene.
Fagtreff om miljødokumentasjon av byggevarer
14. april kl 15-17
Passivhus
Anvisninger og verktøy for
Kurs hos SINTEF Byggforsk
her finner du
Nyhetsbrev
Meld deg på
Følg SINTEF Byggforsk
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.